Тахографи VDO DTCO 4.1 & SE5000 Smart 2

Всеки ТахоНет сервиз предлага, доставя и е лицензиран да монтира и калибрира новите интелигентни тахографи от второ поколение спрямо изискванията на ЕС. Водещите производители са VDO (Continental Automotive) и Stoneridge Electronics.

Smart 2 тахографите в портфолиото са съответно: VDO DTCO 4.1 и Stoneridge SE5000. Те са налични във всички наши сервизи в готовност за инсталация.

Повече за VDO DTCO 4.1

Какво може новият тахограф DTCO 4.1?

От въвеждането на цифровия тахограф през 2006 г. технологията в тази малка кутия става все по-умна и по-умна. А от август 2023 г. втората версия на интелигентния тахограф DTCO 4.1 бива въвеждана в новите превозни средства по пътищата на Европа. Това бележи началото на нова ера за тахографите.

За първи път в вече стогодишната си история на тахографа са възложени допълнителни контролни функции от законодателите, които надхвърлят записването на времената за шофиране и почивка, както и скоростта.

Преглед на данните, които втората версия на интелигентния тахограф VDO DTCO 4.1 също записва

E
Идентификация на водача и превозното средство
E
Гранични пунктове и командироване на водачи
E
Товаро-разтоварни операции
E
Позиция на превозното средство
E
Работно време
E
Съкратени периоди на почивка и т.н.

Досега беше необходим мобилен инструмент като SmartLink или четец на карти, за да се прочетат данните за времето за шофиране и почивка. С втората версия на интелигентния тахограф свързаността е увеличена още веднъж. В допълнение към ITS интерфейса, който трябва да бъде внедрен в новите тахографи, DTCO 4.1 разполага и с Bluetooth интерфейс.

Надеждни данни чрез максимална защита на данните

DTCO 4.1 напълно отговаря на високите стандарти за сигурност и защита на данните за обработка на лични данни и носи сертификат за сигурност в съответствие със стандарта ISO/IEC 15408 с тестово ниво EAL 4+ (Evaluation Assurance Level). В допълнение, той вече използва данни от европейската сателитна навигационна система Galileo, което ще осигури още повече сигурност в бъдеще.

Интелигентният тахограф автоматично разпознава текущото местоположение на търговско превозно средство или дали е премината граница чрез европейския сигнал Galileo. Веднага след като операторът на сателитната система Galileo предостави данните за местоположението в удостоверена форма, това ще осигури допълнителен тласък на сигурността на данните.

Операторите на автопаркове обаче не трябва да се притесняват, дори в преходната фаза има правна сигурност за всички участващи страни благодарение на Регламент (ЕС 2023/980), приет наскоро от Европейската комисия.

Повече съхранение на данни

Интелигентният тахограф (2-ра версия) също е готов за бъдещето по отношение на съхранението на данни. Вече е подходящо за новите карти на водачи с разширен капацитет за съхранение, което не е задължително до края на 2024 г. След това събраните данни трябва да се съхраняват 56 дни вместо първоначалните 28 дни. Въпреки това, новият тахограф, разбира се, може да обработва и всички други поколения шофьорски карти, които в момента са в обращение.

От въвеждането на дигиталния тахограф водачите също получават визуална подкрепа при работа с тахографа. Иконите улесняват разпознаването на съответната функция. С въвеждането на новата втора версия на интелигентния тахограф и неговите разширени функции, DTCO 4.1 получава допълнителни пиктограми.

Повече за Stoneridge SE5000 Smart 2

Тахографът SE5000 Smart 2 Stoneridge разполага с широк набор от нови функционалности, като автоматично въвеждане на страната на заминаване и дестинация, когато картата се държи поставена цяла нощ, и опростена процедура за ръчно въвеждане. Нещо повече, компаниите могат да актуализират софтуера, за да гарантират съответствие с бъдещи законодателни промени и адаптирани функционалности.

Една от открояващите се характеристики на тахографа SE5000 Smart 2 Stoneridge е неговото автоматично въвеждане на страната на заминаване и дестинация, удобна функция, която се активира, когато картата остане поставена цяла нощ. Това опростява процеса за драйверите и намалява грешките при ръчно въвеждане. Освен това процедурите за ръчно въвеждане са рационализирани, което допълнително подобрява използваемостта както за шофьорите, така и за мениджърите на автопаркове.

Stoneridge Tachographs дава приоритет на адаптивността със SE5000 Smart 2, предлагайки софтуерни актуализации, за да се приспособят към бъдещи законодателни промени и развиващи се функционалности. Този ангажимент за гъвкавост гарантира, че компаниите могат да поддържат съответствие с разпоредбите и да използват най-новите постижения в тахографската технология.

Този иновативен SE5000 Smart 2 разполага с удобен за потребителя интерфейс, подобен на своя предшественик, улесняващ плавен преход за водачите. Внедрени са актуализации, за да се приспособят към специфични сценарии, като време за почивка по време на преминаване на ферибот и предаване на екипажа. Освен това въвеждането на 12-дневно правило за международни автобусни пътувания подобрява спазването на нормативните изисквания.

Най-голямата сервизна мрежа за тахографи в страната
Сервизи
Получете оферта за професионални тахографски услуги
Контакти