Второ поколение интелигентни тахографи

Нови тахографи – защо, кога и как

Като наши клиенти знаете, че интелигентните тахографи от първо поколение са задължителни във всички нови тежкотоварни камиони от юни 2019 г. Сега Европейският съюз (ЕС) въвежда допълнителни регламенти, които ще изискват от август 2023 г. да бъдат инсталирани тахографи от второ поколение.
ТахоНет предлага всички услуги, свързани с монтажа, настройкaта и поддръжката на новото поколение дигитални тахографи.

Въвеждането на новите тахографи Smart 2 става поетапно. Това са важни промени, които ще засегнат както професионалните шофьори, така и транспортните оператори. От ТахоНет предоставиме необходимата информация, обесняваща кога и защо се въвеждат новите тахографи и последиците за транспортната индустрия.

Срокове за въвеждане на интелигентни тахографи Smart 2

от 21.08.2023

Всички нови превозни средства за международен транспорт трябва да бъдат оборудвани със Smart 2

до края на 2024

Преоборудване на превозни средства, които в момента са оборудвани с дигитални или аналогови тахографи, изпълняващи международни пътувания

до 18.08.2025

Преоборудване на превозни средства, които в момента са оборудвани с интелигентен тахограф версия 1 (Smart 1), изпълняващи международни пътувания

от 01.07.2026

Всички нови превозни средства от 2.5t до 3.5t, изпълняващи международни пътувания

до 01.07.2026

Преоборудване на превозни средства от 2.5t до 3.5t, изпълняващи международни пътувания

Какво представляват тахографите?

Тахографите са монтирани на превозни средства устройства, които се използват за отчитане на работното време на водача и информация за изминатите разстояния и скоростта. Те са предназначени да осигурят спазването на разпоредбите относно времето за работа и почивка на водачите, което е важно за пътната безопасност.

Защо нови тахографи?

Въвеждането на новите тахографи се дължи на необходимостта от адаптиране на нормативната уредба към променящите се условия в автомобилния транспорт. Сегашните тахографи често вече не отговарят на технологичните изисквания и са податливи на манипулации. Очаква се новото оборудване да е по-технологично, което да позволява по-добър контрол и по-точно следене на работното време на водачите.

Какви промени въвеждат новите тахографи?

Новите тахографи имат много опции за изпълнение. Ето някои от ключовите задачи, които ще бъдат изпълнявани от тези нови устройства:

1

Записване на работното време на водача

Тахографите ще продължат да записват работното време на водача, което е важно за наблюдение и спазване на разпоредбите за работно време и почивка.

2

Мониторинг на местоположението на превозното средство

Новите тахографи ще проследяват местоположението на превозното средство с помощта на GNSS технология, което позволява да се определи точно къде се намира превозното средство във всеки един момент.

3

Контрол на скоростта

Тахографите ще следят скоростта на превозното средство и ще записват всяка превишена скорост, за да насърчат безопасното шофиране.

4

Записване на аварийни събития

Новите тахографи ще могат да записват внезапни събития, като внезапно спиране или неравности, за да анализират ситуацията и да подобрят пътната безопасност.

5

Предаване на данни към контролните органи

Данните от тахографите ще се изпращат директно до съответните контролни органи, което улеснява надзора на съответствието и позволява бърза реакция в случай на нередности.

6

Записване на преминаването на границите

Новите тахографи автоматично ще записват преминаването на границите в рамките на Европейския съюз с помощта на GNSS местоположения, което улеснява крайпътните инспектори да проверяват спазването на правилата

7

Дистанционно управление и комуникация с външни системи

Благодарение на DSRC антени и ITS интерфейс, новите тахографи ще позволяват дистанционно управление, включително наблюдение на максималното време на шофиране, и също ще комуникират с други транспортни системи чрез Bluetooth.

8

Софтуерни актуализации

Новите тахографи ще имат възможност за софтуерни актуализации за адаптиране към евентуални промени в законодателството и технологични подобрения.

Изпълнението на тези задачи от новите тахографи има за цел да улесни работата на шофьорите, да подобри безопасността на пътя и да направи спазването на разпоредбите по-ефективно за службите за проверка.

Как да се подготвим за въвеждането на новите тахографи?

На първо място транспортните оператори трябва да се запознаят с новите разпоредби и технически изисквания към тахографите. ТахоНет е на ваше разположение да обясни налагащите се промени.

Също така е важно да не забравяте да обучите водачите, които ще използват новото оборудване. Важно е да се осигури адекватна техническа поддръжка и адаптиране на фирмените процедури към новите изисквания.
Въвеждането на новите тахографи от август 2023 г. има за цел да подобри безопасността и справедливостта в автомобилния транспорт.

Новите устройства ще бъдат по-модерни технологично и ще позволяват по-добър контрол върху работното време на водачите. По този начин предприемачите и шофьорите ще могат да отговорят на новите изисквания и да се съобразят с действащото законодателство.

Най-голямата сервизна мрежа за тахографи в страната
Сервизи
Получете оферта за професионални тахографски услуги
Контакти