Второ Поколение Интелигентни Тахографи

Като наши клиенти знаете, че интелигентните тахографи от първо поколение са задължителни във всички нови тежкотоварни камиони от юни 2019 г. Сега Европейският съюз (ЕС) въвежда допълнителни регламенти, които ще изискват от август 2023 г. да бъдат инсталирани тахографи от второ поколение.

ТахоНет предлага всички услуги, свързани с монтажа, настройкта и поддръжката на новото поколение дигитални тахографи във всички наши сервизи. За повече информация, свържете се с нас на 088 65 444 91.

tachonet 1

Вижте по-долу обяснение за това какво трябва да знаете за новия регламент на ЕС за тахографи и какво означава той за вас като водач. Нека най-напред да обобщим защо ЕС реши да въведе регламентите.

Повече безопасност и професионализъм в отрасъла

Основните цели на тези регламенти са да повишат безопасността, да намалят манипулирането на данните от тахографа и да осигурят на водачите адекватна почивка между смените и тежките периоди на шофиране.
Регламентите ви улесняват да преминете проверките и да стигнете до вашата дестинация навреме. Властите във всяка страна в ЕС могат да извършват дистанционни проверки и при условие че данните на вашия тахограф са изрядни, ще можете да продължите пътуването си, без да бъдете спирани. Това е основна причина да се стараете да нямате нарушения. Съществуващите превозни средства със стари тахографи все още може да бъдат обект на пътни проверки, така че правилното използване на всички тахографи все още е изключително важно.

Известно е, че някои водачи и собственици на камиони преди манипулираха данните на тахографа, за да избегнат спазването на стандартите за безопасност на водачите. Регламентите на ЕС са предназначени да направят това много по-трудно, като в същото време не възпрепятстват и забавят онези, които ги спазват, така че да се избегнат ненужни проверки.

Какво представлява новият регламент за тахографи?

Интелигентните тахографи от първо поколение са задължителни във всички нови камиони от 15-ти юни 2019 г. Съгласно най-новия регламент на ЕС от 21-ви август 2023 г. във всички нови камиони над 3,5 тона трябва да бъдат монтирани тахографи от второ поколение. До края на 2024 г. в камиони, използвани при трансгранични задания, трябва да бъдат подменени всички стари аналогови или цифрови тахографи (с изключение на интелигентни тахографи от първо поколение). А до август 2025 г. трябва да бъдат модернизирани всички интелигентни тахографи от първо поколение, използвани при трансгранични задания.

Основните функции, въведени с тахографите от второ поколение, са, че те могат да проверяват трансграничния трафик чрез сателитна система за позициониране и могат да проверяват времето и местоположението на товарене и разтоварване.

Вашият интелигентен тахограф също ще може да комуникира с местните правоохранителни органи, които ще могат да проверяват дистанционно данните на вашия тахограф, без да е необходимо да спират автомобила ви. Ако не бъдат открити проблеми, органите трябва да изтрият данните в рамките на три часа.

Планирайте пътуването си, за да отговаряте на новия регламент за тахографи

Новият регламент за тахографи означава, че никога не е имало по-важно време да планирате пътуването си. Ефективното планиране на пътуването ви помага да станете по-добър водач, което прави пътуването ви по-приятно и имате повече контрол.