Услуги и части

Монтажът, настройката и поддръжката на тахографи и скоростоограничители включва набор от процеси, които се извършват при първоначална инсталация, насрочен преглед или при проблем с устройството.

Основни услуги включват:
– А
– Б
– В