За нас

ТахоНет е сдружение от сервизи в страната за обслужване на тахографи и скоростоограничители.
Целта на изградената сервизна мрежа е цялостно и комплексно обслужване, както на фирмени клиенти, така и на самостоятелни товарни автомобили, автобуси и микробуси на територията на страната на България.

Чрез сервизната мрежа се улеснява извършването на спешни услуги, доставка на резервни части и консумативи.
Всеки един от тях има удостоверение за регистрация и е одобрен да извършва монтаж и ремонт на различни серии и типове тахографи, включително и дигитални. Сервизните техници разполагат със сервизни карти за обслужването им и могат да извършват монтаж, активиране, калибриране и проверка. Всеки сервиз е напълно оборудван, има материално-техническа база и обучен персонал.

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.089-3792-C01Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Главна цел:
Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
 
Бенефициент: ЛИРИК – ПАПАЛЮГОВИ И СИЕ СД
 
Обща стойност: 50 000 лв., от които 50 000 лв. 
европейско и  0,00 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 12.08.2021г.
Край:  12.11.2021 г.