За нас

ТахоНет е сдружение от сервизи в страната за обслужване на тахографи и скоростоограничители.
Целта на изградената сервизна мрежа е цялостно и комплексно обслужване, както на фирмени клиенти, така и на самостоятелни товарни автомобили, автобуси и микробуси на територията на страната на България.

Чрез сервизната мрежа се улеснява извършването на спешни услуги, доставка на резервни части и консумативи.
Всеки един от тях има удостоверение за регистрация и е одобрен да извършва монтаж и ремонт на различни серии и типове тахографи, включително и дигитални. Сервизните техници разполагат със сервизни карти за обслужването им и могат да извършват монтаж, активиране, калибриране и проверка. Всеки сервиз е напълно оборудван, има материално-техническа база и обучен персонал.